Projecten

In 2018 staan projecten, co-creaties tussen de kunstenaars en het techniekonderwijs centraal. In de huidige internationale wereld zijn kennis van hightech ontwikkelingen en daaraan gerelateerde maatschappelijke thema’s relevant. Actuele thema’s zoals de energietransitie, circulaire economie, bio-based technologie en robotica vanuit een vernieuwend perspectief benaderen vormt een uitdaging. De afstandelijke abstractie en vervreemding ten opzichte van de dagelijkse wereld is vaak ook herkenbaar in de kunstwereld. De toekomstige generatie hierbij in een vroeg stadium spelenderwijs betrekken en te voorzien van herkenbare informatie en vaardigheden is belangrijk. Leerling, gezel, meesterschap is behalve in de de kunstwereld een vorm van meesterschap in het ‘hand on’ techniek- en techniekonderwijs. Deze snel veranderende dynamiek in de kennisinstellingen en industrie zijn spannend, uitdagend, science fiction, geheimzinnig ondoorgrondelijk. Door een laagdrempelige informatie-uitwisseling, het interactief meekijken en doen in educatieve projecten wordt een spannende natuurlijke brug gevaormd tussen kunst, ethiek en techniek. Het bevordert de bewustwording van een dynamisch veranderende wereld in een natuurlijke landschappelijke omgeving naast de TU Delft campus midden in de hectische Metropoolregio. 


Belevingstuin voor bezoekers met een visuele handicap

Het landschapspark van Land Art Delft na 10 jaar LAD, kunst en het unieke landschap ook beschikbaar te maken voor bezoekers met een (visuele) handicap is een van de projecten in 2018.
Een goed toegankelijke blijvende belevingstuin te realiseren voor visueel gehandicapten realiseren vormt een uitdaging. Insteek is om in de vorm van een outdoor fieldlab de beleving van de zintuiglijke natuur voor visueel gehandicapten te optimaliseren. Een syntheses tussen natuur, beeldende kunst en nieuwe technologische ontwikkelingen. In de steeds meer visueel ingestelde wereld is de vraag of diegenen met een visuele handicap ‘mee’ kunnen in de toekomstige dynamiek en technologie.
Een beeldentuin is bij uitstek geschikt om alle zintuigen te ervaren. De reuk, de tastzin, het gehoor kunnen worden gestimuleerd door de bloei, de geuren, het geluid van de bloemen en planten in de verschillende seizoenen. Het aanraken van de beelden, de materialen, interactieve componenten, het brailleschrift. Het tuinontwerp vormt de basis van een blijvende inspirerende en wisselende omgeving waarin zintuiglijke ervaringen bloeien, groeien en jaarlijks worden uitgebreid met kunstwerken. In het landschappelijk ontwerp is aandacht voor specifieke beplanting en een op visueel gehandicapten gerichte infrastructuur en technologie. Vaste collectie vormen van ‘zintuigelijke’ beelden, beelden die de zintuigen stimuleren.
Gerelateerd aan dit initiatief worden educatieve en bewustwording projecten voor de bezoekers ontwikkeld. Co-creatie in educatie pilots m.b.t. ontwerp- en onderzoeksopgaven vanuit de (internationale) visueel gehandicapten gemeenschap.
Bijvoorbeeld: ziende (jeugdige) bezoekers een moment te laten ervaren wat het is om blind te zijn en te vertrouwen op de andere zintuigen.

 

 

email