Bestuur van Stichting Land Art Delft

Voorzitter Prof. dr. ir. Jacob Fokkema Interview
Vice voorzitter Ir. Max van der Laan  
Secretaris Saskia Bolten Interview
Bestuurslid Bert van Meggelen  
BestuurslidStephan BrandligtInterview
Bestuurslid Arie van den berg Interview
Directeur Paula Kouwenhoven

 

Penningmeester Eric Bruinsma                                                                                                

ANBI

Stichting Land Art Delft (LAD) staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Donateurs van LAD kunnen gebruik maken van een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken zonder dat deze aftrek wordt begrensd door een drempel of plafond. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Deze zgn. multiplier [vermenigvuldigingsfactor] wordt mogelijk gemaakt door de Geef Wet als extra stimulans voor giften aan culturele ANBI’s. LAD heeft deze status. De voordelen van de Geef Wet gelden voor alle belastingplichtigen. De vermenigvuldigingsfactor geldt in ieder geval voor schenkingen gedaan tot 1 januari 2017.

Gegevens LAD

  • Naam: Stichting Land Art Delft
  • BTW nummer: 85146308
  • KVK-nummer: 54874386
email